show ball 19.03.2019

LYŽIARSKE PODMIENKY

SEZÓNA 2018/19

UKONČENÁ

 

 

 

 

 

 

Počasie

°C
Menu
wellness a fitness

Wellness a Fitness

w002Po náročnej turistike po našich horách si doprajte oddychu v novom wellness centre s panoramatickým výhľadom na okolité horské prostredie s výhľadom na vrch Kľak. Úžasný relax si doprajete v troch saunách – suchej, parnej a bylinkovej, vyskúšať môžete vedro odvahy alebo zážitkovú sprchu a rozjímať budete vo veľkej vírivke. Odpočinúť si môžete v útulnom tepidáriu s relaxačnou hudbou a anatomicky tvarovanými ležadlami. Tento priestor Vám ponúka dostatočný čas na relax a odbúranie stresu.

Svoje svaly si môžete pretiahnuť v novom fitness centre.

> FOTOGALÉRIA Wellness & Fitness…

wellness_mapa

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK WELLNES – HORSKÝ HOTEL KĽAK

 1. Vstup do Wellness je povolený len v čase prevádzky . Zákaz nosenia osobných cenností a peňazí. Za ich prípadnú stratu nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 2. Plachty a uteráky žiadame využívať len na stanovené účely a po použití ich odkladať do určených nádob.
 3. Každý návštevník je povinný správať sa v priestoroch Wellness  spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo neznehodnocuje majetok. Návštevník je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím.
 4. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vstúpiť do priestorov Wellness len v sprievode dospelej osoby. Sprevádzajúce osoby sú plne zodpovedné za správanie detí a pri porušení návštevného poriadku alebo iného zákazu prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz alebo ujmu na zdraví.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku alebo pokynov zodpovedných zamestnancov.
 6. Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch Wellness čistotu a poriadok. Vstup do priestorov Wellness  je prísne zakázaný osobám, ktoré javia príznaky požitia alkoholu. Vstup do Wellness môže byť odopretý osobám, ktoré napriek upozorneniu vykazujú agresívne a nekontrolovateľné správanie, porušujú ustanovenia návštevného poriadku, nedodržiavajú zásady hygieny a bezpečnosti a ich správanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
 7. Vo všetkých priestoroch Wellness je zákaz pitia a jedenia, okrem nápojov podávaných    prevádzkovateľom.
 8. V celom objekte platí prísny zákaz fajčenia.
 9. Pred vstupom do priestorov Wellness je návštevník povinný osprchovať sa.
 10. Návštevník je povinný dbať na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 11. Saunovanie v plavkách je zakázané, povolené len v plachte. Do sáun sa vstupuje bez obuvi, bez šperkov a hodiniek. V priestoroch sáun je zakázané konzumovať potraviny, alkoholické nápoje, lieky či iné návykové látky.
 12. Do priestorov wellness je neprípustné prinášať sklenené poháre, fľaše a pod.,
 13. V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ihneď kontaktujte službukonajúceho zamestnanca
 14. Pred vstupom do odpočivárne je návštevník povinný osušiť sa. Počas oddychu sa vyžaduje dodržiavať kľud a oddych.
 15. Návštevník je povinný opustiť priestory Wellness 15 minút pred ukončením prevádzky.

Vyhotovil: Zdenko Nedeliak, riaditeľ strediska, 15.1.2017.